Beautiful Indonesia

Collected and Presented by University of Muhammadiyah Malang

Indonesia Songs: Ati Raja
Sulawesi Selatan

Ati Raja

[2013-04-04 10:57:35, view 4643]

Sere sere ji batara baule
Ati Raja….nakijai
Panganroi ri kodong
Rajale elele keraminjo
ati ati raja
natarima pappalanana rikodong

manna mo kiminasa I baule
atiraja …. Kipanai
ri palatta ri kodong

rajale elele tabbaletonji
atai atai raja
kabatara tangkellai ri kodong

Manna nijallo sarea daelle
Atiraja… taempoki
ri sunggua ri kodong

Rajale elele tanikanagngi
atai ati raja
ketaena pangellai ri kodong