Beautiful Indonesia

Collected and Presented by University of Muhammadiyah Malang

Si Patokaan

[2013-04-04 11:03:38, view 3802]

Sayang sayang si patokaan
Matego tego gorokan sayang
Sayang sayang si patokaan
Matego tego gorokan sayang
Sako mangemo tanah man jauh
Mangemo milei leklako sayang