Beautiful Indonesia

Collected and Presented by University of Muhammadiyah Malang

Photo: Perahu Sandeq
سولاويزي الغرب
Perahu Sandeq

Perahu Sandeq

[2016-12-05 20:08:10, view 2254]

Perahu Sandeq merupakan simbol kehebatan maritim orang Mandar. Kehebatan para pelaut ulung tanah Mandar dibuktikan melalui pelayaran yang menggunakan perahu bercadik tersebut. Sandeq kerap digunakan untuk mencari nafkah sehari-hari di tengah luasnya lautan, bahkan laut terdalam sekalipun. Sejarah mencatat, Perahu Sandeq sanggup berlayar hingga ke Malaysia, Singapura, Jepang, Australia, Amerika Serikat bahkan hingga ke Madagaskar, Afrika Selatan.