Beautiful Indonesia

Collected and Presented by University of Muhammadiyah Malang

you are here: Home » Explore the Regions: Maluku » Indonesia Songs » Poco Poco

Poco Poco

[2013-04-04 10:38:53, view 4244]

Balenggang pata-pata
Ngana pe goyang pica-pica
Ngana pe bodi poco-poco
Cuma ngana yang kita cinta
Cuma ngana yang kita sayang
Cuma ngana suka biking pusing

Ngana bilang
Kita na sayang
Rasa hati ini malayang
Jau… uh… ci ya … ci ya

Biar kita ngana pe bayang
Biar na biking layang-layang
Cuma ngana yang kita sayang