Beautiful Indonesia

Collected and Presented by University of Muhammadiyah Malang

Indonesia Songs: Butet
Sumatera Utara

Butet

[2013-04-04 14:03:50, view 3298]

Lirik Lagu Butet

Butet...
Dipangungsian do apangmu ale butet
Damargurilla damardarurat ale butet
Damargurilla damardarurat ale butet

Butet...
Sotung ngolngolan ro hamuna ale butet
Pai ma tona manang surat ale butet
Pai ma tona manang surat ale butet

I doge doge doge idai doge doge doge...
I doge doge doge idai doge doge doge..

Butet...
Tibu do mulak au apangmu ale butet
Musunta ingkon saut do talu ale butet
Mosunta ingkon saut do talu ale butet

Butet...
Haru patibu ma magodang ale butet
Asa adong da palang merah ale butet
Da palang merah ni negara ale butet

I doge doge doge idai doge doge doge...
I doge doge doge idai doge doge doge...

I doge doge doge idai doge doge doge...
I doge doge doge idai doge doge doge...


Butet...
Butet.