Beautiful Indonesia

Collected and Presented by University of Muhammadiyah Malang

Photo: Taliwang Fried Chicken
West Nusa Tenggara
Taliwang Fried Chicken

Taliwang Fried Chicken

[2013-04-15 13:32:01, view 1980]

Lombok cuisines are lalapan, plecing kangkung, and Taliwang chicken

[sumber: www.indonesiakaya.com]