Beautiful Indonesia

Collected and Presented by University of Muhammadiyah Malang

you are here: Home » Explore the Regions: Sumatera Barat » Photo » Sepak Tekong
Photo: Sepak Tekong
Sumatera Barat
Sepak Tekong

Sepak Tekong

[2016-11-07 19:16:24, view 4308]

Dalam permainan sepak tekong ini berasal dari bahasa Minang dari dua suku kata. Sepak dalam bahasa Indonesia artinya sepak-menyepak, sedangkan pengertian tekong adalah kaleng. Jika saat bermain anak-anak tidak menemukan kaleng maka dapat diganti dengan tempurung kelapa yang penting saat disepak benda tersebut mengeluarkan bunyi dan tidak mudah terbawa angin.

Permainan sepak tekong dimainkan oleh anak laki-laki berusia 7 tahun – 8 tahun, dan jumlah yang ideal dalam permainan ini antara 5 orang- 10 orang. Dilakukan di halaman rumah yang mempunyai tempat-tempat persembunyian.

Peralatan yang diperlukan dalam permainan ini adalah tempurung kelapa atau kaleng susu yang kecil diisi dengan pasir, dengan tujuan ketika disepak akan mengeluarkan bunyi dan ketika disepak pemain harus meneriakkan sepak tekong dengan demikian anak-anak yang bersembunyi dapat mengetahui ke arah mana kaleng tersebut disepak temannya.

Sebelum permainan dimulai, lebih dulu para pemain menetapkan tempat yang paling baik untuk menetapkan tekong dan batas-batas untuk bersembunyi. Langkah selanjutnya diadakan undian dengan cara hompimpa dan setelah tinggal dua orang lagi maka dilakukan suit.

Ada dua cara untuk memulai pemain yang menang undian untuk bersembunyi:

  • Seluruh anak-anak bersama penjaga tekong berdiri di dekat tekong, kemudian salah seorang diantara mereka menyepak tekong dan menggerakannya dengan kaki sejauh-jauhnya. Ketika si pencari mengejar tekong, para pemain yang lainnya pergi bersembunyi.
  • Si pencari duduk di atas tekong sambil menutup mata, pada saat itu juga pemain yang lainnya pergi bersembunyi meneriakkan kata “siap”. Jika diantara yang bersembunyi menjawab “belum” maka si pencari tidak boleh membuka matanya, tetapi jika ada jawaban maka si pencari boleh memulai tugasnya untuk mencari. Apabila diantara yang bersembunyi ada yang diketahui si pencari dan dapat di sebutkan namanya maka dia akan secepatnya ke luar dari tempat persembunyiannya dan berusaha lebih dulu untuk menyentuh tekong daripada si pencari. Bila hal ini tidak tercapai dia dinyatakan tertangkap dan si pencari akan pergi lagi mencari pemain yang bersembunyi, saat si pencari pergi meninggalkan tekong dan ada pemain yang bersembunyi datang menyepak tekong maka pemain yang sudah tertangkap tadi dapat bersembunyi lagi.

Dalam hal ini pemain yang dianggap kalah adalah pemain yang predikatnya lebih banyak bertugas sebagai si pencari.